जनभान म्हणजे आपला सभोवताल अधिक डोळसपणे पाहणारे, पत्रकारितेची परंपरा अधिक पारदर्शकपणे पुढे ठेवणारी अत्याधुनिक प्रणाली आहे.ज्यात सामाजिक भानाबरोबर साहित्य आणि सांस्कृतिक बांधिलकी जपण्याची आश्वासक जाणीव समोर ठेवली आहे.काळाच्या बरोबर चालण्याची,आपला इतिहास,भवितव्यही त्याच बरोबरीने जोखण्या-पाहण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आम्ही प्राणपणाने जपणार आहोत.

0
44